Kracht

Als leerkracht in het basisonderwijs heb ik de afgelopen 20 jaar gemerkt, dat veel kinderen niet lekker in hun vel zitten. Hun leerresultaten zijn lager dan verwacht, zij hebben moeite met contacten met leeftijdsgenootjes of vertonen gedragsproblemen. Als juf had ik vaak onvoldoende tijd om zo’n kind te begeleiden.

Als kindercoach kan ik het kind wel de aandacht geven die het tijdelijk nodig heeft om nieuwe uitdagingen zelfstandig te overwinnen.

Naast mijn persoonlijke ervaring heb ik de volgende relevante opleidingen gevolgd: