Lavendel

ETNA Kindercoaching is een vorm van begeleiding voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten en die gericht is op het vergroten van het zelfvertrouwen en het aanleren van vaardigheden om nieuwe uitdagingen zelfstandig te kunnen overwinnen.

Door Kindercoaching aan te bieden kan snel en adequaat hulp geboden worden. Dit kan ook preventief werken en heeft een positief effect op het welzijn van het kind.

Als kindercoach geef ik een kind tijdelijk de aandacht die het nodig heeft.

Na het eerste gesprek waarin ik met kind en ouder de hulpvraag heb geformuleerd, gaan het kind en ik samen aan het werk.

Het doel is om je beter te gaan voelen door te DOEN.

ETNA